skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Adam Haugbak

Harvesting is a process, not an event 

Harvesting is a process, not an event är ett pågående projekt som berör energikonsumtion inom spiritualism och datoriserad kultur. Projektet involverar för närvarande alfrescomåleri, marmorskulptur, träskulptur, fotografi och text. Jag kombinerar världsvida symboler med lokala naturmaterial och miljöer för att producera berättelser om transformativa energiprocesser.  

 

För mer information och bildmaterial besök gärna adamhaugbak.com

adamhaugbak@gmail.com