skip to Main Content

Ämneslärare

Ämneslärare bild

Konst och kultur för alla är hard-core 

Konstnärliga fakultetens vision och strategi innehåller det ambitiösa och djärva uttalandet: Konst och kultur för alla! När studenterna på bildlärarprogrammet vid HDK-Valand Högskolan för Konst och Design tar sin masterexamen i bildpedagogik blir de viktiga pusselbitar för att möjliggöra denna vision. Denna examen ger behörighet att undervisa på gymnasienivå i skolämnet bild, vilket innebär att dessa studenter kommer bidra till att forma nästa generation av konst- och designstudenter, samt bidra till  att integrera kunskap i och om bild i övriga samhället 

I sitt examensarbete måste studenterna hantera en komplex uppgift som kombinerar en hög nivå av konstnärlig praktik, avancerad kunskap om vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet inom läraryrket. Utöver att visa sin egen kunskap förväntas studenterna i bildpedagogik visa hur de skapar, aktiverar och stöttar andras lärande i bild. Den metodologi som studenterna använder, där de kopplar konstnärlig praktik, utbildningsvetenskaplig forskning och undervisning gör det möjligt att utveckla spännande tillskott till dessa bildlärares professionella verktygslåda. Dessa konstbaserade forskningsmetoder adderar och upprätthåller kvaliteter som integritet, uppriktighet och (vid)livlighet 

För att uppnå det viktiga målet inkludering krävs en ständig utveckling av all utbildning. För att skapa en inkluderande utbildning behövs en “Science of Friction och mastersstudenterna på bildlärarprogrammet vet hur de ska hantera friktion. De arbetar för en vision som är hard-core, en konst och kultur för alla! 

Kajsa G. Eriksson, professor i bild med inriktning gestaltning 

Läs mer om ämeslärarutbildningarna: hdk-valand.gu.se/utbildning/lararutbildningar

Helene Rydén

Ämneslärare Bild

Sanna Alevång

Ämneslärare Bild

Malin Ahlin

Ämneslärare Bild