skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Antonia Haglund

Livets Gömställe

Med detta projekt ville jag utforska kroppen som en bärare på liv, och hur detta skulle se ut genom materialet lera. Jag har därför genom utforskande av kroppens fenomenologi, feministisk teoretiska perspektiv, och dikotomin mellan liv och död, gestaltat en kropp uppdelad i flera delar. 

Med min fråga Hur kan jag genom lera skapa en behållare till livet? måste jag definiera vad ”liv” betyder. Frågan vad är liv? har ingen enkel definition, och den bästa definitionen jag kom fram till var: ”att den kanske kan dö”. 

Liv och döds betydelse är sammanväxta, och deras tillstånd beroende av varandra, så med att sätta dessa i motsatts till varandra kunde jag komma fram till slutsatsen ”att det som är dött, är det som inte längre kan återupplivas.” Min konstnärliga process blir därför mer av en återupplivning än att skapa livet i sig.  

”Om det som är dött, är det som inte längre kan återupplivas, och om döden och därigenom livet är något vi som människor har utrymme att definiera, så kan vi genom, handlingar och intention ge liv till död materia. Därigenom kan jag återuppliva eller till och med skapa liv genom min interaktion och intention med mitt verk. För vad är livet, än det som inte är dött?” 

 

thrvesen@gmail.com