skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Badou Jobe

Inside a Scope of Forms

Inside a Scope of Forms är en videoinstallation där jag använt min egen kropp som motiv och ramat in den i ett kikhål som projiceras över en golvyta. En placering som jag hoppas motiverar tittaren att utforska verket på närmare håll genom att sätta sig ner vid projektionen eller röra sig inuti den.   

Inuti kikhålet existerar min kropp och vi som tittare tas genom en kroppslig resa i svartvitt som i olika scener sträcker sig innanför och utanför mig. Mitt ansikte innanför kikhålets runda beskärning blir till en förvrängd skepnad med endast ett öga och en halv mun, min utsträckta arm trotsar min kropps fysiska begränsningar när den börjar rotera och mitt öga som annars består utav en liten del av mitt ansikte täcker nu hela bilden med en överväldigande närvaro.  

Mitt mål med det runda bildformatet är att få slita mig loss från traditionella inramningar som film annars är begränsad till. Det finns för mig något levande i ett runt bildformat som inte finns i det traditionella bredbildsformatet. Det som jag filmat tvingas vrida och anpassa sig efter den runda ramen och jag som både filmare och tittare behöver brottas med det jag ser. I det existerar en uppmaning till lek för mig. Det är en ram som döljer samtidigt som den uppmanar till utforskning när vi inte ser det som ligger dolt utanför. Min ram med sin runda form är gränslös och min kropp som lever inom den har blivit frisläppt från dom begränsningar som den annars är bunden till och har därmed blivit till någonting annat. En förvrängd varelse som när den visar sitt ansikte, armar och händer känns lika bekant som den känns främmande. 

 

Badou_jobe@hotmail.com 

vimeo.com/badou