skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Beata Rydén

Chasing a mirage

Beata Rydén arbetar med fotografi och digital manipulation, ofta med naturen som en viktig komponent. Med detta vill hon skapa möjligheter att reflektera över existentiella frågor.

I Jagar en hägring har Rydén spegelvänt bilder på landskap för att skapa nya horisonter. I ett videoverk ser vi bilder från samma landskap, som omformas genom att långsamt smälta in i varandra. Ordet hägring betyder en bild av något som verkar vara långt borta men som egentligen inte existerar.

Arbetet fokuserar på förändringsprocesser som belyser att ingenting i livet är permanent. Vi förändras ständigt, ihop med världen runt oss.

 

info@beataryden.com

beataryden.com

instagram.com/beataryden