skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Cecilie Penney

Form dig som en kugle / Roll up into a ball

Interactive map, 3D animations, video and sound (varying lengths, total 12 minutes 56 seconds)
Sound design by Søren Vøgg Lyster
Voice by Maja Schwaner
Thanks to Psykiatrien Aarhus Universitetshospital, Åbyhøj Lægehus, Yo Studios Aarhus, Psykologerne i Borgergade, Mind Body/ Jytte Munkholm

Cecilie Penney är intresserad av de digitala mediernas potential att kommunicera känslor när mjukvara och språk möts.

Form dig som en kugle / Roll ut into a ball består av en karta över Århus (DK), där Penney levde medan hon var sjuk med en depression 2018. Genom att klicka på punkterna som är utplacerade över kartan kan betraktaren öppna upp fem videoanimationer på 3D-skannade rum. Dessa rum spelade alla en central roll i hennes behandling. Filmerna presenteras tillsammans med textutdrag ur psykiatriska journaler och konstnärens egna anteckningar från perioden. På så sätt ställer sig Penney kritisk till det “psykiatriska språket” och dess tillkortakommande att inbegripa psykets komplexitet.

 

ceciliepenney@gmail.com

rollupintoaball.com

instagram.com/ceciliepenney

ceciliepenney.dk