skip to Main Content
Master FotografiOkategoriserad

Charlotta Hammar

All Shelters Are Marked With A Sign

All Shelters Are Marked With A Sign består av fotografier tagna med en Rolleiflexkamera från 1939. Processen med arbetet har varit ett sätt att hantera den gnagande känslan av att allt inte kommer bli okej, vad folk än säger. Titeln kommer från broschyren “Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till alla hushåll I Sverige under 2018 på uppdrag av regeringen och med syfte att förbereda befolkningen på krissituationer. Frågor som rör skydd och existentiella hot, både bokstavliga och bildliga, är centrala för arbetet, precis som hur dessa eventuella hot kommuniceras och hanteras I vårt samhälle. Charlotta Hammar baserar sitt arbete på sitt vardagliga liv påverkat av ett konstant dånande larm som säger att om vi inte slutar nu kommer det inte finnas något kvar att rädda. Alla bilder i arbetet är tagna på den lilla ö där konstnären lever med sin familj. Ön fungerar som en metafor för isolering och utsatthet men kan också tolkas som en skyddad plats, ett skyddsrum utan väggar.

 

www.charlottahammar.com

@charlottahammar