skip to Main Content

Design

Kandidat

Då var det dags för ännu en grupp designstudenter att avsluta sina tre års kandidatstudier med intressanta, viktiga och fina examensarbeten. Studenternas sista termin har dock inte sett ut som terminer brukar. De hade knappt kommit igång med sina arbeten förrän livet och studierna förändrades drastiskt. Covid19 gjorde att delar av samhället och hela HDK-Valand stängdes ner. Studenter som planerat att utföra sina projekt på plats i skolans lokaler och verkstäder fick nu planera om. Dialogen med brukare och externa partners blev komplicerad. Kartläggning av miljöer och tester i fullskala omöjliggjordes i flera fall. Utforskande och framställande av prototyper i trä, textil och metall begränsades kraftigt. Lätt att tappa sugen. Men icke. Det blev en febril verksamhet då många fick justera både målbild, metoder och verktyg. Kök förvandlades till verkstäder, nya programvaror fick läras in och uppfinningsrikedomen såg inga gränser.

Detta extra lager av problemlösning har studenterna hanterat med gott mod, och det har resulterat i ett breddande av deras kunskap. Designers ur Coronagenerationen är helt klart överlevare som vet hur högt satta mål kan nås med alternativa metoder och tankesätt. Och de verkar kunna hantera stress och ovisshet på ett briljant sätt. Studenternas arbeten har genomgående hög internationell klass. Hållbarhetsfrågor och skapandet av nyttiga, tänkvärda och smarta lösningar genomsyrar arbetena. Varje projekt är en produkt av massor av beslut som rör budskap, innehåll och mening och, så klart, färg, form, yta, material och uttryck. Alla har de landat i skapandet av en bestämd upplevelse för en verklig målgrupp. De löser problem, får dig att må bättre och lockar till eftertanke. Välkommen till årets examensarbeten på Design grundnivå! 

Läs mer om kandidatprogrammet i design: hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/design-180hp

 

Master och Child Culture Design

Masterprogrammen i design och  Child Culture Design kommer att publicera sina examensarbeten här 19 oktober 2020.

Du kan då också besöka OPEN WINDOW – en fysisk och digital plats som undersöker dessa arbeten genom en serie aktiviteter av olika slag.

Läs mer om masterprogrammet i design: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/design-120hp

Läs mer om masterprogrammet Child, Culture, Design: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/child-culture-design-120hp

Matilda Nordin

Kandidat Design

Erik Olsson

Kandidat Design

Irma Schlaucher Stahl

Kandidat Design

Louise Christiansson

Master Design

Lea Wilhelm

Kandidat Design

Ivona Pelajic

Master Child Culture Design

Silje Fridvall Niklasson

Kandidat Design

Erik Åstrand

Kandidat Design

Milma Loeskow

Kandidat Design

Victor Mingovits

Master Design

Felicia Iversen

Kandidat Design

Linnéa Holmberg

Kandidat Design

Victor Nilsson

Kandidat Design

Matti Bergh

Kandidat Design

Emmi Eriksson

Kandidat Design

Rebecca Larsson

Master Design

Josefin Karlsson

Kandidat Design

José Bener

Master Child Culture Design

Björn Eriksson

Master Design

Emilie Söderlund

Kandidat Design

Xinyi You

Master Child Culture Design

Maria Helena Norén

Kandidat Design

Cajsa Berndtsdotter Ahlén

Kandidat Design

Lotta-Li Alftberg

Kandidat Design

Julia Tienvieri

Kandidat Design

Paulina Samuelsson

Kandidat Design

Kim Karlsson

Kandidat Design

Herman Ocklund

Kandidat Design

Robin Julia Hedman

Kandidat Design

Louise Johansson

Kandidat Design

Marie Herzog

Master Design

Hanna Silverblad

Kandidat Design

Maja Rödström

Kandidat Design