skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Elton Wååg

Ketchup bottle upside down 

Genom fotografier och collage undersöker Elton Wååg om man kan aktivera en queer blick hos åskådaren. I spänningsfältet mellan humor och allvar intresserar han sig för betraktarens impulsiva reaktion. 

verket Ketchup bottle upside down spelar bildernas textur och attraktionskraft stor roll. Kan fotografi förvandla vardagliga ting till något som skapar begär? Under de starka färgerna och glansiga ytorna döljer sig även ett trauma av att aldrig kunna fly från sin kropp.

 

ugotphotography.se/ketchup-bottle-upside-down

eltonwaag@gmail.com 

instagram.com/elton.waag