skip to Main Content
Kandidat Design

Emmi Eriksson

Krumelur

Känslor, var de kommer ifrån och vad de beror på är inte alltid lätt att svara på, speciellt inte i ett främmande eller utsatt sammanhang. Då kan man behöva hjälp på traven för att få fram det man vill säga. Krumelur är ett samtalshjälpmedel som främjar kreativitet, balans och trygghet på ett fritt sätt utan förutfattade meningar.

Krumelur är utformat som en verktygslåda med en samling av olika komponenter som är till för att användas i olika övningar. Verktygslådan innehåller ett set med artefakter som kan delas och kombineras, ett bräde, tre set med samtalskort bestående av platser, situationer och personer och en handbok. Instruktioner och övrig information finns samlat i handboken som är sammansatt av intervjuer från mitt förarbete samt publikationer från Socialstyrelsen.

Krumelurerna, som återkommer genom hela projektet, är en abstrakt tolkning av de åtta primärkänslorna. De är till för att hjälpa användaren att kommunicera känslor och tankar på ett alternativt sätt. Utformningen och användandet fokuserar på metaforer och hur en känsla upplevs i kroppen.

Verktyget ska användas inom kommunal verksamhet, främst skolmiljö och socialtjänst, för att främja trygga och kreativa samtal mellan yrkespersoner och barn. Projektet hjälper till att plana ut maktobalansen mellan vuxna och barn samtidigt som det ger liv till information som annars kan vara svår att nå. Krumelur skapar en gemensam plattform för lek och kommunikation där vuxna och barn kan mötas.

 

hejhejemmi@gmail.com

instagram.com/emmierikssonform