skip to Main Content
BFA Textile Art

Clara Fina Frisk

Stillastormande

Text about this project is in Swedish only

Detta verk består av två textila skulpturer med flödande, böljande former. I verket står tiden still och Clara Fina Frisk har skapat en tredimensionell stillbild av två sidentyger som fångats i en storm. Med syfte att genom stärkning utforska materialet textil och dess inneboende egenskaper i relation till tid, vind och kropp har Clara Fina tagit fasta på och fångat materialets rörelse i en textil illusion av tidlöshet.  

En stilla storm. 

Clara Fina Frisk arbetar skulpturalt, främst med textil som medium och med slumpen som följeslagare. Oavsett vilket material Clara Fina arbetar med, är målet att skapa verk som ser ut att vara slumpmässiga, naturliga, organiska och mjukaSom vid en närmare anblick kanske egentligen har en annan karaktär. 

Material: Råsiden

 

Clarafriskh@live.se

clarafinafrisk.se