skip to Main Content
BFA Fine Art

Inez Edström Thoresson

I väntan på apokalypsen

Text about this project is in Swedish only

Material: Frigolit, Rapsolja, Svart Oljefärg, Sten, miniatyrer för modelljärnväg (skala 1:83).

I verket ”I väntan på apokalypsen” får vi möta en grupp människor, utspridda längs med sjökanten och ute på vattnet står de där, frusna i ögonblicket, tillsynes fullt upptagna med sin vardag. Det är en värld så trasig av människans handlingar att den blivit omöjlig att laga.

Jag ville prata om klimatkrisen, om den värld sönderfallande bortom räddning jag tyckte mig se. Det var med dubbla känslor jag påbörjade arbetet, jag var så övertygad om att något var så förskräckligt fel. Som om det var krig, kris eller annat gott skäl till panik samtidigt som jag fann mig själv sittandes på spårvagnen i rusningstrafik bland människor som likt mig bara pågick med sin vardag (Detta var innan mars 2020). Hur kan vi på ett plan vara så medvetna om en kris samtidig som vi fortsätter som vanligt med livet som vanligt på ett annat plan? Den här apokalypsen är inte akut och våldsam (och därför tydlig) utan den är bedrägligt osynlig och utdragen (och därför svår att få syn på). Vi låter vår vardag fortgå och vandrar runt i detta pågående sönderfall.

Det kontrollerade kaoset, stillhet och långsamhet, mörker men också humor, allt detta är viktiga element i min process. De senaste åren har jag arbetat med klimatkrisen, jag har letat efter olika sätt att genom gestaltningar förmedla mina känslor kring den. Både den faktiska krisen och dess psykologiska effekter på mig och min omgivning.

Detta verk är i stort framtaget innan Covid-19 spreds i Sverige och så mycket förändrades. Erfarenheterna från den pågående situationen, just nu, våren 2020, öppnar dock upp för nya läsningar av verket.

 

inezedstrom@gmail.com 

Instagram: @iet.konst