skip to Main Content

Literary Composition

Masterprogrammet i Litterär gestaltning är en två-årig utbildning i läsande och skrivande. Den vänder sig till författare som skriver poesi, prosa, dramatik eller essäistik på svenska, norska och danska. Utbildningen bygger i hög grad på långa, återkommande samtal om studenternas skönlitterära texter under arbete. De undervisande lärarna och handledarna vid programmet är själva verksamma som författare. 

Utbildningens avslutas med en examensuppläsning där studenterna läser sina texter. I år streamades den via Göteborgs Litteraturhus. 

Read more about the MFA programme in Literary Composition: https://hdk-valand.gu.se/english/education/master/literary-composition

Lorena Toro Meneses

MFA Literary Composition

Therese Bakkevol

MFA Literary Composition