skip to Main Content
MFA Literary Composition

Lorena Toro Meneses

Läsning af Heidenstam, Hammershøi och Whitney Houston

Text about this project is in Swedish only

En litterär nakenstudie placerad i skogarna runt Bergsjön. I foglarnas qvitter i skogsdungarna af björk, hägg och andra löfträd. 

 

lorenatoromeneses@gmail.com