skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Eric Sundevåg

Windows Into Reality

I verket Windows Into Reality får vi ta del av en brevkonversation konstnären har haft med en dödsdömd intern i Florida. De inskannade breven och fotografierna är material som använts i brevväxlingen. De öppnade kuverten är brev som mottagits och de oöppnade är brev som skickats. Det svar som kom var från en person som blev dömd samma år som konstnärens föddes.

I Eric Sundevågs konstnärliga praktik är minnet, tid samt distans återkommande frågor men även ett undersökande av fotografiets estetik. För att försöka förstå varför han själv började fotografera. Bildmaterialet som visas i verket är en blandning av eget tagna fotografier av konstnären samt arkivmaterial.

 

ersu93@hotmail.com

ugotphotography.se/windows-into-reality/

instagram.com/esundevag