skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Erik Funck

Ekon i vildmarken 

Här kan ni få en förhandstitt på mitt examensarbete.

Det är en installation med titeln Ekon i vildmarken, bestående av en serie oljemålningar på temat vandrare i vildmarken och en samling keramiska objekt i en konstruerad bäckmiljö. På bilderna syns grundmålningar och keramiken i en vikarierande bäck. I väntan på dess slutgiltiga form i den kommande fysiska utställningen.

Verket cirkulerar kring frågor om identitet, relationer, överlevnad, strategi, det digitala överjaget och hjältars resor.  

Jag är intresserad av hur en kan arbeta med samtida medvetande som något elastiskt, flyktigt, något som en virvelström av bleknande referenspunkter. Men samtidigt grundat i upprepandet av kulturella koder. Jag använder kollage, i vid bemärkelse, för att skapa miljö och skärningspunkter som refererar till samtidsanalys men även det enskilda subjektets mer sensoriska och avgränsade perspektiv. I mina verk tar det sig ofta uttryck som en slags fond av stämningar och referenser som sedan vävs samman med en berättelse. En berättelse som oftast antingen kretsar kring en fiktiv person eller riktar sig mer direkt mot betraktaren. 

/ Erik 

 

erikfunck@hotmail.com

erikfunck.com