skip to Main Content
Kandidat Design

Erik Olsson

Top-vy. Interiören har fått naturens färgschema för att skapa harmoni och för att gå bort från det sterila utseendet.

En närmare titt på patientens bår när den är fast i sin modul. Elementet och den ljuspanelen är också i fokus.

Självkörande bårar och rullstolar kan gynna och öka effektiviteten på sjukhus.

Operatören har ett särskilt område för att se kommande patienter, förbereda och schemalägga. Platsen ger också möjlighet att äta mellan uppdrag.

Patientplatsen är utrustad med en projektor vid längre transport. Den kan visa liveinfo om resan eller fungera som ett infotainmentsystem.

Patienten tillhandahålls nu en särskild plats för sina tillhörigheter.

Front. Det yttre är utformat för att smälta in, eftersom det inte är ett nödfordon. Den är utrustad med en 360-graders skärm. Detta för att kommunicera AI:s avsikt och riktning och meddela fotgängare. Ett främre ansikte som har animerade gester och signaler.

Sid-vy. Exteriören är ren och enkel. Hjulen är luftfria, vilket minskar driftstopp i samband med punktering.

Bakifrån. Den yttre skärmen breddar sig i ändan och övergår till bakljus. Inga slutrör på grund av elektrifiering.

En kort berättelse ur patientens perspektiv och upplevelsen.

Framtiden inom Icke Akuta Sjuktransporter är Självkörande 

“Framtiden inom Icke Akuta Sjuktransporter är Självkörande” handlar om att skapa en bättre och säkrare framtid inom sjuktransporter. Patienten ligger i fokus. Dagens lösning har flera nackdelar, vilka kan resultera i svåra komplikationer för patienten. 

Målgruppen är unga och äldre människor som är i behov av icke-akut liggande transport. 

Jag vill inspirera vårdgivare att skapa bättre lösningar genom användandet av AI och självkörande. Jag vill att patienter ska uppleva trygghet och säkerhet även om förare saknas, samtidigt som de får den vård de förtjänar.   

 

Självkörande möjliggör följande:  

Att komma i tid (Avgörande för behandling, och återhämtning)   

  • Självkörande fordon kommer att vara betydligt effektivare, på så sätt spara tid och liv. 

Rätt adress (Avgörande för patienten, sjukhuset och tidspassning)  

  • Användandet av realtids-data, geostaket och GPS kommer fordonet lämna av patienten på rätt ställe.  

En hjälpande hand (Avgörande för den mänskliga interaktionen) 

  • Sjuksköterskan/operatören kan fokusera på patienten under hela färden. När behovet av en förare inte finns så kan det mänskliga mötet förstärkas.  

Säkerhet och förtroende (Avgörande för att acceptera självkörande)  

  • 94 procent av alla trafikolyckor orsakas av den mänskliga faktorn. När automatiserade fordon når höga nivåer av säkerhet, vilket de redan gör, kommer olyckorna minska drastiskt.   

Sjuksköterskan/operatören kommer inte försvinna på grund av automatisering. I mitt koncept handlar det om ändrade arbetsuppgifter som lägger fokus på patientens trygghet och behandling under hela transporten. En sjuk och ensam person borde aldrig bli lämnad ensam bak i en skåpbil när vårdaren tvingas köra.  

 

9311erol@gmail.com