skip to Main Content
Kandidat Design

Felicia Iversen

Omslag utsida

Omslag insida

Exempel på uppslag i dragspelsformat

Exempel på uppslag i dragspelsformat

Exempel på uppslag i dragspelsformat

Var dag en 

Var dag en. Titeln är en ordlek som syftar på ensamheten som man kan uppleva i vardagen. Det är också kärnan i projektet som handlar om att på ett poetiskt och ärligt sätt förmedla känslan av ensamhet genom illustrerade berättelser för vuxna.

Projektet består av tre böcker som skildrar tre olika karaktärers upplevelser kring olika typer av ensamhet. Böckerna är gjorda i dragspelsformat som visar två sidor av personens vardag, där ena sidan är mer objektiv (utsidan), den andra mer subjektiv (insidan). Som att se någon utifrån, eller bjudas in genom dörren och ta del av personens tankar.

Tillsammans skapar böckerna början till ett koncept som också pekar på den samhälleliga ensamheten.

Dragspelsformatet skapar en känsla av ändlöshet då det inte finns en tydlig början eller slut. Som en metafor för de negativa känslorna som tenderar att gå runt i en oändlig loop när man upplever dem.

Målet med projektet är att väcka känslor som kan leda till reflektion, förståelse för sig själv och/eller andra samt bidra med en känsla av gemenskap i att ingen egentligen är ensam i ensamheten.

Läs färdig bok här

felicia.iversen@live.com 

feliciaiversen.myportfolio.com