skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Frida Braide

STONE/CREAM

Frida Braide arbetar ofta med ruinromantik, platsen där ingen uppehåller sig på. En plats som är bortglömd eftersom ingen tänker på den förrän den fyller ett behov. I projektet STONE/CREAM, tar sig Braide an en av de mest vanliga platserna i alla städer; parkeringshuset. Hon frågar sig själv varför något vi byggt, för våra behov, är så laddat med sårbarhet. Med projektet vill hon ifrågasätta den generella obekvämlighet som många personer upplever när dem befinner sig i just denna byggnad.

 

 

stonecream

fridabraide@gmail.com

fridabraide.com