skip to Main Content
Kandidat Design

Hanna Silverblad

Taktilitet i skolmiljö

Huden är kroppens största organ. På vår hud finns mellan 1000-5000 beröringsreceptorer som signalerar till hjärnan via nervtrådar. Dessa receptorer är starkare på vissa delar av kroppen, bland annat fingertopparna. Genom beröring utsöndras ett hormon som kallas oxytocin som är det hormon som skapar lugn i din kropp.  

Detta examensarbete har varit ett platsspecifikt utforskande som gjorts i samarbete med Donsö skola, där taktila objekt tagits fram för att skapa en större sinnlig upplevelse för att främja stimulans och utveckling med hjälp av kroppens känselsinne. 

Våra liv startar i ett utforskande. Vi lär genom att titta, klämma och smaka på saker. Detta följer oss hela livet utan att vi tänker på det. Upplevelser som berör oss både inuti och utanpå kroppen är högst väsentliga för vårt välbefinnande.  

Att låta barn från ett tidigt stadie få ta del av spännande, autentiska och intressanta upplevelser som hjälper till i deras utvecklande känns viktigt. 

Suggestopedi – studien av stimulis inverkan på människan ger en förklaring kring vad som händer i vår kropp och hur vi mår när vi stimuleras: 

Vi lär oss bättre när vi har roligt
Vi lär oss bättre när alla sinnen involveras
Vi lär oss bättre när våra känslor får vara med
Vi lär oss bättre när det finns utrymme för vår egen kreativitet 
Vi lär oss bättre med musik, rytm och rörelse
Vi lär oss bättre när vi är avspända
…och vi mår bättre 

 

hannasilverblad@icloud.com