skip to Main Content
Kandidat Design

Herman Ocklund

Ljuset påverkan: Det spektakulära ljuset 

En vacker, öppen och trygg stad gör oss stolta och bidrar till möten mellan människor. Ljus och konst tillsammans kan bidra till stadens attraktivitet, människors upplevelse av trygghet, samhörighet och delaktighet. Ljus har förmågan att förena människor och plats.  

Otrygga platser kommer från känslan av ensamhet och utsatthet, utan någon som helst hjälp eller räddning. Genom att öka attraktionen hos en plats kommer fler personer cirkulera omkring och skapa en trygghetsfaktor av gemenskap.  

Mitt projekt Ljuset påverkan handlar om hur man kan med mediet ljus öka intressent och lekfullheten det offentliga rummetJag har skapat en blomma som blommar under dygnets mörka timmar i form av en silhuett. Genom att placeras där det anses vara mindre tryggt, skapas en nyfikenhet och rörelse runt verket som resulterar i social samvaro och trygghet. 

Med materialet Plexiglas som har en stark motståndskraft mot UV-ljus och väderpåverkanfungerar som en ljusledare som leder ljuset ut till kanterna som skapar blommans silhuetter.

 

Hermanocklund1993@gmail.com 

Instagram: herman.ocklund