skip to Main Content
Kandidat Design

Irma Schlaucher Stahl

Gräns i rörelse 

Hur kan gränssnittet mellan det interiöra och exteriöra undersökas med ett temporärt rum? 

Projektet undersöker gränssnittet mellan rum och landskap och hur detta gränssnitt i sin tur upplevs. Undersökningen sker i form av olika scenarier, som utgår ifrån ett uppbyggt ramverk. Scenarierna blir per definition rörliga, då yttre faktorer så som vind, ljud och ljus påverkar materialen i verket.  

Verket är uppbyggt intill Vättern och det som är specifikt för denna sjö, är att den snabbt kan gå från stilla till extrem rörelse med havshöga vågor. De förändringar som sker av väder och vind påverkar därmed också scenarierna, både till uttryck och till upplevelse. 

Scenariernas olikheter uppmärksammar de förändringar som sker i rummet, både interiört och exteriört. De upplevelser som scenarierna bjuder in till, kan skilja sig, beroende på vem det är som betraktar och vad personen i fråga lägger märke till. 

Gräns i rörelse uppmärksammar hur det går att arbeta med metoder i ett designprojekt, för att undersöka frågor som bygger på upplevelser, snarare än det funktionella. Hur kan vi använda oss av utforskande metoder, för att uppmärksamma fördjupade sinnliga förståelser?  

Filmerna visar på hur ett scenario kan ses, beroende på om betraktaren befinner sig inuti eller utanför verket.

 

Irma.stahl@hotmail.com