skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Jo Öqvist

Att gestalta icke-normativ människa/kropp

I mitt examensarbete har jag jobbat med skulptur, rumslighet och projicerad rörlig bild. I det skulpturala arbetet gestaltar jag abstraherade kroppar i situationer som för mig handlar om utsatthet och styrka, om förmåga och att bli begränsad i sin förmåga.  

Jag gestaltar icke-normativa kroppar – olika tjocka kroppar och queera kroppar (jag blandar uttryck som vanligtvis benämns maskulina eller feminina). Jag är intresserad av att gestalta erfarenheter av att inte tillhöra en norm, såsom hbtqia+personer, kroppars utseende och funktionalitet. Det gör jag utifrån en egen erfarenhet att inte identifiera mig inom de binära könskategorierna och med upplevelse av begränsning och av att avvika.  

Jag gestaltar ett varande och görande av icke-normativa kroppar, situationer och känslotillstånd. Jag vill beskriva det motstånd den icke-normativa kroppen möter och den förmåga och det handlingsutrymme den kroppen har. Fysiskt eller psykiskt motstånd, att bli begränsad av andra, sig själv eller ett system. Jag vill gestalta utsatthet utan att den gestaltade blir bara ett offer, jag vill beskriva otillräcklighet, oförmögenhet men också förmåga, kraft och existensberättigande. 

Jag har undersökt mitt gestaltande av icke-normativ kropp och erfarenhet genom att arbeta med flera objekt/verk som ska visas i relation till varandra och befolka en rumslighet och med att skapa en stämning i rummet genom att använda ljus och mörker 

Jag har kombinerat textila material och byggt skulpturer/former av för mig nya material som skumgummi, kuddar och täcken som jag lindat om med tyg, bundit om med tygremsor och färgat in med flytande lera. Jag har också arbetat performativt med en projicerad rörlig bild av min egen kropps skuggaDen rörliga bilden abstraherar kropp till form och rörelse och projiceras på skulpturerna och väggen bakom dem. 

Dokumentation av verket:

https://vimeo.com/427700734

Den projicerade rörliga bilden (en del av verket) finns att se här:

https://vimeo.com/427704128

 

jo@kampetorp.se

jooqvist.wordpress.com