skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Joel Stennabb Caesar

VERTICAL FURNITURE 

Mitt mål med det här projektet har varit att bygga en möbel som uppmuntrar till vertikal rörelse i interiöra miljöer. Genom arbetet vill jag skina ett ljus på de psykosociala normer som influerar mötet med vår omgivning, och genom resultatet utmana dem. 

My goal with this project has been to build a piece of furniture that encourages vertical movement in interior environments. Through the work, I want to shine a light on the psychosocial norms that influence meeting with our surroundings, and through the result challenge them.

 

joelstennabbcaesar@gmail.com