skip to Main Content
Master Fotografi

Josef Kovac

Searching for Sergei

Bildserien visar utdrag ur Kovacs bok, Searching for Sergei. Bilderna baseras på en semi-fiktiv berättelse där en sovjetisk astronaut blir strandsatt på rymdstationen MIR under ett omfattande geopolitiskt skeende i december, 1991. Samtidigt vaknar en liten pojke nere på jorden från en mardröm och blir för första gången medveten om sin egen dödlighet. Astronauten och pojken möts aldrig men ett fiktivt band uppstår mellan dem i verket. Bilderna gör mer än att illustrera detta skeende och ställer existentiella frågor till betraktaren.

 

Josef_kovac@yahoo.com