skip to Main Content
Kandidat Design

Julia Tienvieri

AIR ’N’ DAIRY 

Vi klär oss i varumärken. Det är produkter som kläder och teknik som till vardags exponeras på våra kroppar, och de blir ofta statements. Visst kan även de val vi gör i mataffären spegla vår identitet och bli värderingar att visa upp eller dölja. 

I designen kring ett fiktivt varumärke, utnyttjas och synliggörs vissa av reklamens verktyg. Det visuella materialet riktar sig till hängivna konsumenter och uppmuntrar dem till att bli ambassadörer. Från varumärkets sida är det en strävan efter att skapa ett band, och öka konsumentens begär av produkterna. 

Genom influencers och celebriteter kan varumärken bli än mer populära, och med hjälp av lojala ambassadörer kan även vardagliga livsmedel bli åtråvärda och trendiga. Det handlar om branding. Något simpelt kan få status, vad som helst kan säljas. I det här projektet är produkterna nära kroppen. Det övertygar konsumenten att produkterna alltid behöver vara tillgängliga, men det uttrycker också att konsumenten lever genom varumärket. På så vis kan både produkten och världen omkring promotas. 

Att sätta luft och mejeri på samma marknad, kan förtydliga hur vi pratar om produkter. Blir luft här ett livsmedel och kan mejeri framställas som en livsnödvändighet? Balansen mellan groteskt och verkligt driver projektet. Kopplingen mellan identitet och konsumtion utforskas, och hur varumärken kan använda kopplingen som ett verktyg. Visualiseringen uppmärksammar att vad som helst kan säljas, och en rörelse kan skapas. 

 

julia.tienvieri@gmail.com