skip to Main Content

Keramikkonst

Kandidat

Som en del av konsthantverks-ämnet på HDK-Valand innebär Keramikkonst ett undersökande av materialet lera och begreppet Keramikkonst Med hjälp av olika tekniker, uttryckssätt och sammanhang utvecklar studenterna sin förtrogenhet med materialet parallellt med sitt eget konstnärliga språk 

Våren 2020 har inneburit en enorm utmaning för materialbaserat arbete. Våra avgångsstudenter har tagit sig an många utmaningar utöver de som ett examensprojekt i sig innebär. Med ett stort mått av självständighet och eget ansvarstagande har de visat på ihärdighetens kraft och betydelse för konstnärligt arbete.  

Keramikkonst är ett fält med många variationer och uttrycksformer. Årets examensprojekt tar utgångspunkt i en rad olika konstnärliga såväl som samhälleliga frågeställningar. Vi är stolta över att våra avgångsstudenter speglar ämnesområdets mångfald och att de med nya uttryck och metoder formar keramikkonstens utveckling! 

David Carlsson, lektor i Konsthantverk med inriktning Keramikkonst 

Läs mer om kandidatprogrammet i konsthantverk, keramikkonst: hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/keramikkonst-180hp

Master

It is with a great pleasure HDK-Valand, the masters programme in Craft, present the final MFA Degree projects for Jewellery, Textile and Ceramic Art – 2020. 

The Masters education at HDK-Valand, Department of Craft, is international and multidisciplinary welcoming students from all over the world with BA backgrounds in craft, fine art, design, and other related art educations. Thereby craft is questioned, challenged, and critically contextualized from many different perspectives giving it a voice and impact on our everyday present and future lives.  

Craft is an artform closely related to the materials and the processes of making. The students at HDK-Valand, Department of Craft, intimately and iteratively synthesize ideas and theories with the physical shaping and forming of materials in their studios and specialized workshops. 

This year with a worldwide pandemic, this has not been possible. With a lockdown of the university the students were interrupted in the middle of their projects. The teaching and planning changed drastically, as well as the form and content of their final degree projects. Despite being distanced from the studios and workshops, the MFA students at HDKValand, Department of Craft managed to adapt and complete their projects, including the presentation of their work for examination within a new digital framework. 

The students achieved the educational requirements of the Masters programme in Craft, Jewellery-, Textile- and Ceramic art, producing high quality artworks and demonstrating that they are ready to cope with the many challenges they will meet as Craft practitioners outside the art school. 

Congratulations to all. 

Läs mer om masterprogram i konsthantverk, keramikkonst: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/master-keramikkonst-120hp

Angela Melito

Master Keramikkonst

Victor Jakobsson

Kandidat Keramikkonst

Magdalena Svensson

Master Keramikkonst

Jo Öqvist

Kandidat Keramikkonst

Antonia Haglund

Kandidat Keramikkonst

Emmeli Rolleberg

Master Keramikkonst

David Bramham

Master Keramikkonst

Naemi Gustavsson

Kandidat Keramikkonst

Danielle Goulé

Master Keramikkonst