skip to Main Content
Kandidat Design

Lea Wilhelm

Den stora känslan av att känna sig liten 

Projektet Den stora känslan av att känna sig liten handlar om gestaltningen av en rumslig upplevelse genom kommunikation och mediering av tematiken kring känslan av att känna sig liten.  

En av de centrala frågorna i projektet var: ”Vilken design behövs för att framkalla känslor hos människor och hur kan design uppmuntra till självreflektion? 

Svaret blev ett utställningskoncept, formgivning av moduler och scenografiska lösningar till utställningen DU ÄR SÅ LITEN SOM DU KÄNNER DIG. 

Texter, optiska illusioner, vägginstallationer, skuggspel, spegelreflektioner och interaktiva stationer ska framkalla känslor hos besökaren och leda till självreflektion och diskussion. 

Slutresultatet av examensarbetet blev en digital booklet. Innehållet i bookleten är grafiska visualiseringar av de olika delarna i utställningen, beskrivningar, rummets planlösning, projektets villkor och marknadsföring.  

Syftet med projektet var att skapa en upplevelse som gör att människor reflekterar över sitt eget beteende, hur de bemöter andra samt hur de upplever relationer och maktstrukturer. Dessutom syftade projektet till att konfrontera besökarna med deras egen självkänsla och självförtroende – vem är det som gör dig liten? Är det du själv eller en faktor/händelse/person utifrån? 

BOOKLET (PDF)