skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Lina Loca Gustafsson

Drömtygerna 

Jag arbetar med det undermedvetna och det oändliga, att man med sina drömmar kan uppleva allt utan begränsningar. Jag vill i mitt arbete skapa konst som för mig till en bortom-denna-världen-känsla. 

Jag vill försöka gestalta gränsen mellan dröm och verklighet. För mig är den gränsen inte alltid så tydlig. En dörröppning. En tunnel. Ytan där havet möter himlen. Ögat, vår egen portal mellan det yttre och det inre.  

Vi befinner oss i rymden. Våra kroppar bor på jorden. Våra sinnen, själen och tankarna utgår ifrån vårt inre men kan sträcka sig långt utanför vår kropp. 

Verket Drömtygerna består av ca 20 delar gjorda i viskostyg som färgats och tryckts med reaktivfärg med detaljer broderade för hand och med maskin.

 

linaceciliarut@gmail.com 

linaloca.se

Instagram: @lina.loca.art