skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Linnea Dalstrand

STUDIE I PORTEN (/portar) 

STUDIE I PORTEN (/portar) är ett pågående rumsligt bildbyggande där textil metervara är övergripande medium. En frontal komposition som bjuder in – i bilden, där jag med sparsamt bearbetade material utforskar porten som form, dess dubbelhet och motsatser. Det är en pågående studie om textil och stöd med portens representation genom dem. 

När jag använder mig av ordet port syftar jag på portiker, ingångar, entréer, ridåer, dörrar, gardiner, valv. Jag rör mig  rum som palatset, scenen, hemmet, kojan, gömstället. Mitt projekt bygger på min egen process, studie och uppfattning om porten  om representationer och abstraktioner. En undersökning i gestaltandet. Min idé om porten grundar sig i formen av en ingång, inramning, riktning och startade i den stora draperade textilen. Min fascination över den har kommit att bli porten. Den draperade ingången – ridån på scenen, gardinen hemma, kojantältet.  

PORTEN är en pågående diskussion mellan mig och en arkitektonisk, scenografisk eller hemmets port. 

 

linneadalstrand@gmail.com 

linneadalstrand.com  

instagram.com/linneadalstrand/