skip to Main Content
Kandidat Design

Linnéa Holmberg

TA PÅ MIG – En visualisering av längtan efter beröring i en tid av social distansering 

Mitt projekt TA PÅ MIG handlar om fysisk beröring. Jag har skapat en mobil skulptur med förhoppningen att inspirera till samtal om vad fysisk beröring är och kan vara. Att väcka tankar om ämnet och få betraktaren att reflektera över sin egen relation till beröring. Det kan handla om vilken typ av beröring man uppskattar eller inte uppskattar, hur det kan kännas när man saknar fysisk kontakt och hur man blir påverkad av bristen på beröring. 

Du som betraktare kanske upplever mobilen med någon annan och det skapar en möjlighet att prata om hur just ni känner inför beröring. Men det kan också vara så att du ser en bild av mobilen och det väcker en tanke du sedan delar med någon annan, och på det sättet skapar en konversation om vad just beröring betyder för er. 

Bristen på beröring är inte ett nytt ämne i dagens allt mer individualiserade samhälle, men en fråga som har fått en större betydelse under den rådande covid-19 pandemin. Allt fler får på egen hand uppleva isolering och den följande brist på fysisk kontakt och beröring som det medför. Detta ser jag som något vi kan ta med oss från denna situation. Lära oss av den numera allmänna erfarenheten av distansering, ensamhet och påverkan av brist på fysisk beröring. 

Börja prata om hur viktigt det kan vara att utbyta några ord med expediten i din lokala mataffär, att hjälpa den äldre damen att komma på bussen eller något så enkelt som att äta lunch med sina arbetskamrater. Alla dessa vardagliga fysiska interaktioner med andra människor. Hur kommer vi hantera beröring efter covid-19, och hur vill vi att framtidens typ av fysiska beröring ska se ut. 

 

emmalinneaholmberg@gmail.com