skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Lisa Sterner

Staples and Squares

Reused photographic paper collected from waste paper bins (sculpture 260 x 180 cm).

Lisa Sterner fokuserar på det fysiska materialet och låter tillkomsten av verket vara viktig. Genom metoden ‘lära genom att göra’ försöker Sterner släppa på kontroll och förväntade resultat, vilket både är en kamp och ett samspel mellan hand och huvud.

I verket Staples and Squares häftas tusentals papperskvadrater samman. Genom att vara uppmärksam i görandet, låta tanke och handling sammanvävas, ifrågasätts uttrycket ‘tänka först, handla sedan’. Sterner menar att förståelse i många fall kräver en blandning av teoretisk kunskap och praktiskt utförande.

 

lisasternerr@gmail.com

instagram.com/lac.s

instagram.com/neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej/