skip to Main Content

Litterär gestaltning

Masterprogrammet i Litterär gestaltning är en två-årig utbildning i läsande och skrivande. Den vänder sig till författare som skriver poesi, prosa, dramatik eller essäistik på svenska, norska och danska. Utbildningen bygger i hög grad på långa, återkommande samtal om studenternas skönlitterära texter under arbete. De undervisande lärarna och handledarna vid programmet är själva verksamma som författare. 

Utbildningens avslutas med en examensuppläsning där studenterna läser sina texter. I år streamades den via Göteborgs Litteraturhus. 

Läs mer om Masterprogrammet i Litterär gestaltning: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/litterar-gestaltning-120hp

Therese Bakkevol

Master Litterär gestaltning

Lorena Toro Meneses

Master Litterär gestaltning