skip to Main Content
Master Litterär gestaltning

Lorena Toro Meneses

Läsning af Heidenstam, Hammershøi och Whitney Houston

En litterär nakenstudie placerad i skogarna runt Bergsjön. I foglarnas qvitter i skogsdungarna af björk, hägg och andra löfträd. 

 

lorenatoromeneses@gmail.com