skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Lotta Snijder

 Utsmyckad av Insidan

Utsmyckad av Insidan ​är en undersökning om skönheten som gömmer sig på insidan av våra kroppar. Med inspiration från mötet mellan människokroppens inre organ och artificiella organ har jag skapat en serie smycken.

Insidan av kroppen är gömd. En inblick i insidan väcker lätt en känsla av obehag. Genom mitt arbete vill jag visa en annan bild av insidan, en bild av det vackra i organens former.

Jag har inspirerats av artificiella organ som tas fram i medicinsk forskning för att i framtiden kunna ersätta ett organ i kroppen. Här är det som associeras med obehag borttaget vilket gör att det tydligare går att se organens form och mönster.

Jag har låtit det organiska och artificiella uttrycket mötas i smyckena genom att arbeta med silversmidestekniken ciselering. Jag vill blåsa liv i en nästintill bortglömd teknik och använda den på ett samtida sätt. Jag har bytt ut det traditionella materialet silver mot aluminium som ett sätt att granska värdeförhållandena mellan material då aluminium har ett lågt materiellt värde i jämförelse med silver. Jag har förändrat aluminiumets egenskaper genom infärgningstekniken anodisering, istället för mjuk är den hård och motståndskraftig mot slitage samtidigt som metallen har fått starka färger.

 

lottasnijder@hotmail.com

instagram.com/lotta.snijder