skip to Main Content
Kandidat Design

Louise Johansson

Den analoga boken – Ett beaktande av dess unika egenskaper 

Det här arbetet tar sin avstamp i ett antal frågeställningar kring den analoga bokens status idag. Den tryckta boken har något som den digitala inte har – den tas in med flera sinnen. Läsupplevelsen kan förhöjas av bokens omslag, doft, taktila och materiella känsla. Jag tror att läsupplevelsen blir mer fokuserad med den analoga boken, i jämförelse med läsning på exempelvis en surfplatta där annat pockar på i bakgrunden. Om den analoga bokens status är hotad kan diskuteras, men flera av dess egenskaper är än så länge unika och bör därför beaktas även i framtiden. 

I mitt projekt vill jag belysa den analoga bokens värde genom att arbeta med bokformgivning och med fokus på dess omslag och materialitet, detta i form av grafisk formgivning av ett antal skönlitterära titlar. Projektet har varit ett sökande efter formen som harmoniserar med- och paketerar berättelsen, samt att sätta formen på stämningen som boken ger läsaren.