skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Maja Östebro

Rebirth ≠ Omstart

I will tell you a secret from the bottom of the deepest water. 
I had a dream.  
I pushed myself up from the shiny bench.  
A bird looked into my eyes and spat.  
I sank into the deep blue, 
where everything before us lies buried. 
In the black I saw the red flesh.  
I called your name three times.  
Then I found the cure.  
I fell asleep and I woke up.  
I had been reborn. 

– Maja Östebro 2017 

Verket Rebirth ≠ Omstart består av en installation som innehåller en video, 66 vattenbehållare i form av amuletter, slangar och en rostfri medicinvagn. Amuletterna innehåller vatten från sex olika vattendrag. 

Maja har undersökt hur ett objekt kan laddas med energi för att trösta eller hela. Hon arbetar med teman kopplade till människokroppen, baserat på sjukdom och hälsa. I den här installationen har hon influerats av sin egen sjukdomshistoria och av nattliga drömmar. Maja har här undersökt hur och om vattnet kan fungera som en källa till kraft och energi.  

Material amuletter: Plast, silver och vatten.  

 

majaostebro@gmail.com

majaostebro.com 

instagram.com/ostebro