skip to Main Content
Kandidat Design

Maja Rödström

Bygga med klossar 

Med en möbelproduktion flyttad så långt från vårt medvetande det bara går är det kanske inte så konstigt att vi sliter och slänger som om möbler vore förbrukningsvaror. Men om man får prova att skapa en möbel själv, kan ens tankesätt och konsumtionsmönster förändras då? 
 
Jag ville i mitt projekt undersöka om relationen till föremålen man omger sig med kunde påverkas om man fick prova att formge en möbel till sitt hem. Om man får prova att bestämma hur någonting ska se ut, istället för att nöja sig med det som finns på möbelvaruhuset, kan det göra att man inte konsumerar lika lättvindigt? Kan man bli mer kräsen? 
 
Jag bjöd in tre vänner till att bygga varsin möbel. Det är kanske inte det lättaste man kan ge sig på, därför ville jag erbjuda dem ett färdigt material att bygga med. Både som en garanti för att det skulle bli ”snyggt” och ”rätt”, och som ett verktyg för att de inte skulle känna sig hindrade av den förlamning som ett tomt ark ibland kan innebära. De fick därmed bygga möbler av klossar. 

 

majarodstrom@gmail.com