skip to Main Content
Kandidat Design

Maria Helena Norén

The Non-anonymous Society 

Artificiell intelligens är en relativt ny teknologi med många potentiella användningsområden. En av dem är övervakning. Detta är som mest påtagligt i Kina där många företag arbetar med att utveckla AI teknologi för offentlig övervakning. Men Kina är inte den enda platsen där dessa möjligheter utforskas. En kan anse att detta inte enbart är negativt, och att det finns många positiva tillämpningar av detta. Men frågan är vad som händer när tekniken hamnar i händerna på dem med själviska begär och en längtan efter makt. När artificiell intelligens används mot, snarare än för, allmänheten.  

Med detta som utgångspunkt har jag skapat en digital utställningsplattform med namnet The Non-anonymous Autonomous Society (thenonanonymous.net). Den centrala delen utav utställningen består av fem stycken objekt jag formgivit. Dessa lyfter olika argument till varför vi som individer och samhälle bör vara vaksamma kring hur AI implementeras i övervakningssyfte. På utställningsplattformen finns även länkar till ett urval av de källor jag hämtat information och inspiration från, samt ett utställningsrum där besökaren själv får bygga upp sin egen digitala utställning. 

 

marialinder97@hotmail.com

thenonanonymous.net 

mariahelenanoren.se 

instagram.com/mariahelenanoren/