skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Mathilda Frykberg

Kyrie Eleison

I verket Kyrie Eleison möter vi ett övergivet, uppdukat middagsbord. Middagen tycks ha förfallit, ruttnat och lämnats kvar. Är det resterna av en fest som gått överstyr eller har människor tvingats fly hastigt och sedan aldrig återvänt?

Kyrie Eleison är ett vanligt utrop i den kristna mässan och kan översättas till Herre förbarma dig, ett slags rop på hjälp och en önskan om skydd. I en tillvaro där festen och frosseriet pågår parallellt med förfallet – var gör vi av vårt rop på hjälp?

Mathilda Frykberg intresserar sig för kontemplativa rum och människans behov av religiös praktik. Med några av samtidens mest brännande frågor som bakgrund söker hon bilder som ger plats för betraktarens existentiella reflektion.

 

mathildaem@gmail.com

mathildafrykberg.com

Instagram: @mathildafrykberg

ugotphotography.se/kyrie-eleison