skip to Main Content
Kandidat Design

Matti Bergh

Ett runt spelbräde delar in korallrevet i tre spelbara zoner, med strand och djupt hav som gränser. På brädets kant räknas poäng, och fyra brickor med väderstreck används som navigation.

Korallbrickorna har tre olika former. Alla har tre hexagoner, med tre av de fem olika korallsorterna. Korallerna placeras utifrån olika regler baserade på hur koraller växer i verkligheten.

På korallerna växer gröna alger som lockar till sig fiskar. Varje spelare har små och mellanstora fiskar i en egen färg, och ska försöka bygga fiskstim som ger poäng i slutet. Hajen är en gemensam spelpjäs som spelarna turas om att flytta, och används för att bryta upp motspelares fiskstim. Gula polyper används som spelets pengar, de tjänas när spelarna lägger ut korallbrickor, och används som betalning för att spela ut fiskar. 

Varje runda spelas ett ekosystemkort, som ger positiva eller negativa effekter och visar hur algerna växer. Ökad temperatur i havet orsakar korallblekning. Blekningsbrickor spelas uppepå koraller och sprider sig om samma sorts kort återkommer. Spelarna kan ta bort blekningsbrickor genom att köpa solskydd. Motverkas inte blekning kan en korallbricka dö, den vänds då upp och ned. 

Sediment och gödningsmedel som rinner ut i haven från land orsakar övergödning av de gröna algerna, vilket blockerar solljuset korallerna behöver för att få näring. Når övergödningsbrickorna revet kan spelarna inte bygga vidare i det drabbade området. Genom att spela ut mangrovebrickor, som filtrerar utsläppen, skyddar spelarna revet och sina fiskar. 

Fiskeindustrin rubbar balansen mellan djurarter, och invasiva arter som sjöborrar, som skadar koraller, får lättare övertag. Sjöborrebrickor bryter upp fiskstim och stoppar spelare från att bygga vidare. Sjöborrarna kan ätas upp med spelarnas mellanfiskar. 

Havet tar upp utsläpp av koldioxid, vilket leder till en surare miljö där korallens skelett blir bräckligare och lättare skadas av vågor och stormar. Spelarna kan plocka bort försurningsbrickor genom att köpa pH-balans, eller riskera att skadas om det blir storm.

Stormkortet drabbar alla spelare som inte rensat undan angränsande försurningsbrickor vid sina fiskar. Spelarna förlorar delar av fiskstim, och får försöka bygga upp dem på nytt. 

Under spelets gång får spelarna poäng för hur bra de bygger koraller, och i slutet räknas poäng för fiskstimmen vilket avgör vem som vinner. Att lösa de problem som uppstår i ekosystemet ger inte poäng i sig, utan är en förutsättning för att kunna bygga bättre på revet. Spelet är lagom för 2-5 spelare och passar från ungefär 10-12 år och uppåt.

Life on the Reef 

Dive into the world under the surface.
Create a vibrant diverse reef teeming with life.
Build the best coral combinations to score polyps,  and claim parts of the reef with your fish.
Every turn the ecosystem has new challenges in store.
Make the most clever deductions and  protect your territory against the dangers.
Get ready to create life
Life on the reef 

Life on the Reef är ett brädspel där deltagarna genom att kombinera korallbrickor och bygga fiskstim bildar ett gemensamt tropiskt korallrev. Samtidigt behöver de hantera utmaningar i ekosystemet och forma strategier gentemot sina motspelare för att vinna.   

Projektet vill lyfta upp vad som gör korallrev fascinerande, speciella och värda att rädda, som en kontrast till katastrofbilder av människans inverkan på havsmiljön. Genom att människans roll är dold i spelet skiftar perspektivet, och fokuserar istället på hur mycket korallrevens invånare gör för att lösa de utmaningar de möter. Spelarna får agera utifrån havets förutsättningar, motverka blekning genom korallernas egenproducerade solskydd, äta sjöborrar med sina fiskar, försöka balansera pH-värdet och bygga mangroveträsk för att förhindra övergödning.   

Att förenkla och konkretisera verkliga miljöproblem i ett spännande och roligt spel, som samtidigt inte underminerar allvaret i frågorna, kan bidra till en djupare förståelse och uppskattning för skörheten i havens ekosystem. En mer positiv upplevelse, där spelarna möter motstånd i kluriga utmaningar och lyckas övervinna hindren, kan förmedla hopp om att det går att skapa förändring, och väcka intresse och engagemang i havsmiljöfrågor.  

 

matti.bergh@gmail.com