skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Mireia Rocher

Power Off 

Material: 2 neon transformatorer, 15 meter kabel, glasrör, neongas (röd färg)

Hur fri är konstnären?
Hur fri är betraktaren?
Hur fria är konstinstitutionerna?
Hur fria är vi egentligen?
Hur skapar vi kontakt?
Vad får oss att lysa?

 

mireiarocher@gmail.com 

mireiarocher.com