skip to Main Content

Möbeldesign

Kandidat möbeldesign med inriktning trä

Dessa projekt av kandidatstudenter på Wood Oriented Furniture Design ger olika svar på en värld i förändring. Centrala begrepp som materialitet samt rumslig och kroppslig medvetenhet diskuteras och manifesteras genom objekt eller som installation av artefakter.

Sinnena, som en förlängning av kroppen, spelade viktiga roller när studenterna har navigerat sina olika projekt och fungerat som verktyg för att uppfatta världen runt dem. En möbeldesigners färdighet inkluderar också förmågan att formulera och visualisera ens idéer i verkliga situationer, och dessa projekt lyckas med detta trots en pågående pandemi.

Vilka utmaningar mänskligheten står inför kommer vi aldrig att veta i detalj, bara att de kommer innebära förändring på vissa fundamentala plan. Oavsett om de innebär sociala, ekonomiska eller miljörelaterade förändringar, kommer den nya världen att se annorlunda ut. Dessa projekt visar på en förståelse för denna mest fundamentala innebörd av designbegreppet – design som medel och verktyg att hantera förändring.  

Läs mer om kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä: hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/mobeldesign-tra-180hp

 

Master i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä

We are pleased to present the exam work from the Master Program in Applied Art and Design from HDK-Valand Steneby.  The Master Program is composed of three specializations: Metal Art, Textile-Body-Space and Wood Oriented Furniture Design.  

The work represents the culmination of two years of investigation and is the result of the students’ individual inquiries into a range of explorations. The students represented in this exhibition come from diverse cultural and aesthetic backgrounds and bring an equally broad range of questions to their work.  We see inquiries related to materiality, process, form, behavior and perception. We see questions related to how to and what if.  We are asked and challenged in our perception and experiences of objects and ideas. We are presented with where they are now in their investigations.  We wish to extend our sincere congratulations to them! 

Jeff Kaller, Program Director – Applied Art and Design 

Läs mer om masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/master-mobeldesign-120hp

Steneby Tillämpad konst och formgivnings masterhemsida:www.material-matters.org

Anna Roth

Kandidat Möbeldesign

Alice Kettle

Master Möbeldesign

Joel Stennabb Caesar

Kandidat Möbeldesign

Jonatan Hedetoft

Kandidat Möbeldesign

AlmaQlara Markbo

Kandidat Möbeldesign

Oskar Gustafsson

Kandidat Möbeldesign

Yun-Chih, Chen

Master Möbeldesign

Andres Mutis

Master Möbeldesign

Oscar Malmberg

Kandidat Möbeldesign

Lili Horváth

Master Möbeldesign