skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Nora Söder

Förnimmelser om paradiset

I soluppgången anar jag paradisets möjlighet.

Mitt arbete tar avstamp i skönhetsupplevelser – eftersom det saknas en betydelse beskrivning för begreppet i den svenska ordboken så kan jag bäst definiera min tolkning genom citatet ovan.

I arbetet undersöker jag estetiska miljöer och olika tillvägagångssätt för att gestalta det paradisiska. Mitt arbete är också en materiell undersökning av digitaltryck på silke med fokus på att hitta materiella effekter som kan ge fler dimensioner till en statisk bild. Jag ville fånga en upplevelse i en bild genom att göra bilden konstant föränderlig för betraktaren, bilden förändras baserat på ljus och vinkel.

Bilderna är en digital materialkomposition av satellitbilder från Google Earth, oljepastell, akvarell, akryl, foto, viskos, siden, maskinbroderi, bomullsfibrer och de svepande cmyk färgerna är inscannade trådar i rörelse.

 

nora.soder@gmail.com