skip to Main Content
Master Design

Rebecca Larsson

Gräsvandring

Du kliver in i berättelsen på en gräsmatta. Denna välbekanta men mångtydiga del av urban natur är fokus i Gräsvandring, en pågående narrativ utflykt som rör sig mellan fiktion och verklighet.  

En av utgångspunkterna för projektet är begreppet växtblindhet, en teori som beskriver den ökande oförmågan hos människor i den moderna världen att se eller känna igen växter i sin vardag. Denna distans påverkar också förmågan att förstå större frågor och komplexa system. Gräsmattan framstår som det tydligaste exemplet på domesticerad natur, en grön kuliss skapad för funktion och rekreation. Men den rymmer också berättelser om begränsat liv och paradoxala känslor av kontroll och omsorg.  

Genom ett essäistiskt förhållningssätt utforskas gräsmattan från olika perspektiv där idén om distans i ena stunden förstärks och överdrivs för att i nästa stund bytas mot extrem närhet. Gräsvandring bygger ett ramverk av möjliga format där berättelsen behandlas som process snarare än produkt. Text kombineras med rörelsemönster och material i ett fysiskt möte med gräsmattan. I en situation där perspektiv förskjuts och en viss förvirring tillåts kan även det mest vardagliga ge upphov till nya associationer och en annan form av uppmärksamhet.   

I projektets inledande etapper genomförs en ljudvandring på en utvald offentlig gräsmatta i Göteborg där ett antal medverkande delar en berättelse som betraktare, lyssnare och vandrare.

 

info@rebeccalarsson.se