skip to Main Content
Ämneslärare Bild

Sanna Alevång

Vägen

I mitt examensarbete har jag undersökt begreppet estetiska läroprocesser, för att få en förståelse för hur jag som blivande lärare kan arbeta med detta. Jag började fundera kring hur min förståelse för begreppet gått till, att jag fick plocka isär det och kolla på det från olika aspekter, teorier och perspektiv för att sedan skaffa mig en egen förståelse. Just detta var viktigt, att ta isär, lägga ihop, att förstå delar för att kunna förstå helheten, och tvärt om. Därför började jag experimentera med vad som skulle kunna kallas analoga dubbelexponeringar. Jag arbetade med utskrifter på transparent papper i högar, som sedan lades på ett ljusbord för att skapa en slags dubbel/trippel/kvadrupel/kvindrupel-exponering. Det går att ana vad bilderna föreställer, men inte helt. Denna oklarhet relaterar både till oklarheterna kring estetiska läroprocesser, komplexiteten inom begreppet, men också en acceptans eller tanke kring att begreppet kanske inte ska eller bör definieras helt och hållet.

 

sannalevang@gmail.com