skip to Main Content
Kandidat Design

Silje Fridvall Niklasson

Vara Man 2020

Mitt examensarbete centrerar kring manlighet och tvetydigheten som ryms inom den. Jag vill diskutera hur idéen om hur man ska tänka och vara påverkar inte bara samhället i stort, utan också de själva som personer. Jag har intervjuat och samtalat med fyra olika män om deras erfarenheter av att leva som man idag och jag har även spenderat mycket tid med statistik och akademiska undersökningar som diskuterar män på en samhällelig nivå. Att jämföra individ och grupp har varit essentiellt för att beskriva hur tillvaron ser ut idag för män, kvinnor och alla däremellan.  

Det finns redan mycket skrivet om detta ämnet, men det är oftast skrivet på ett språk som för många är svårförståeligt och är gömda i databaser av akademiska texter. Jag ville i detta projektet skapa en bok som gjorde att du, som läsare, skulle vilja läsa den, att det skulle vara en njutbar och bildande upplevelse, och även lite rolig.  

Jag vill att mitt arbete ska provocera och väcka diskussion och eftertanke så att du, som läsare, kan formulera egna tankar kring ämnet. Det är ett mångfacetterat ämne som, jag anser, inte går att se i svart och vitt. Jag hoppas att detta arbetet hjälper till att nyansera debatten och uppmuntrar dig att fortsätta läsa. 

 

siljefridvall@hotmail.com

instagram @fridvall_formgivning