skip to Main Content

Smyckekonst

Kandidat

Inom Smyckekonst på HDK-Valand utforskar studenterna i sina gestaltande arbeten frågeställningar som rör kropp, material, hantverk och relationen till olika sammanhang, bärare och omvärld. Studenterna utvecklar under kandidatutbildningen sin egen väg mot ett konstnärligt uttryck och de ges utrymme att konstnärligt utforska de områden inom smyckekonsten som de intresserar sig för. Detta ger ett brokigt resultat och arbeten som inte liknar varandra, som tar sin egen plats och på det sättet expanderar och förändrar det konstnärliga fältet för smyckekonst.  

Studenterna som läser på kandidatprogrammet på smyckekonst utgör framtiden för fältet och vi är mycket stolta över att presentera årets examensprojekt här på 2020 års digitala plattform. I årets kandidatexamensarbeten inom smyckekonst är kroppens in och utsida närvarande, samt det tillstånd den befinner sig i mellan liv och död. Inom de arbeten som visas möter vi en ny blick på traditionella hantverkstekniker samt video, foto och performance som medium för att undersöka hur vi kan se på kroppen och dess inre delar samt på vilket sätt smycken, material och objekt kan bära på och förmedla energi genom ritualer.  

Under den här våren har förutsättningarna för studenterna på konsthantverks-utbildningarna på HDK-Valand sett mycket annorlunda ut från andra år. Omständigheterna har ställt höga krav på studenterna som snabbt fick ställa om till distansundervisning för att sedan återigen få begränsad tillgång till verkstäder. Vi har inte fysiskt kunnat vara nära varandras arbeten, vilket blir påtagligt när utgångspunkten i vår verksamhet ligger i materialen som bearbetas, utan har istället fått finna andra vägar till att kommunicera och utbyta tankar, även det har varit en stor utmaning. Tiden under denna vår har för studenterna präglats av mycket oro och frustration, men samtidigt av konstnärligt driv, vilja, risktagande, beslutsamhet och nytänkande, vilket inte minst syns i de resultat som presenteras här i examensprojekten vårterminen 2020! 

Klara Brynge, programansvarig för kandidatprogrammet i smyckekonst 

Läs mer om kandidatprogrammet i konsthantverk, smyckekonst: hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/smyckekonst-180hp

Master

It is with a great pleasure HDK-Valand, the masters programme in Craft, present the final MFA Degree projects for Jewellery, Textile and Ceramic Art – 2020. 

The Masters education at HDK-Valand, Department of Craft, is international and multidisciplinary welcoming students from all over the world with BA backgrounds in craft, fine art, design, and other related art educations. Thereby craft is questioned, challenged, and critically contextualized from many different perspectives giving it a voice and impact on our everyday present and future lives.  

Craft is an artform closely related to the materials and the processes of making. The students at HDK-Valand, Department of Craft, intimately and iteratively synthesize ideas and theories with the physical shaping and forming of materials in their studios and specialized workshops. 

This year with a worldwide pandemic, this has not been possible. With a lockdown of the university the students were interrupted in the middle of their projects. The teaching and planning changed drastically, as well as the form and content of their final degree projects. Despite being distanced from the studios and workshops, the MFA students at HDKValand, Department of Craft managed to adapt and complete their projects, including the presentation of their work for examination within a new digital framework. 

The students achieved the educational requirements of the Masters programme in Craft, Jewellery-, Textile- and Ceramic art, producing high quality artworks and demonstrating that they are ready to cope with the many challenges they will meet as Craft practitioners outside the art school. 

Congratulations to all. 

Läs mer om masterprogrammet i konsthantverk, smyckekonst:

hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/master-smyckekonst-120hp

Ruth Gilmour

Master Smyckekonst

Cheng Peng

Master Smyckekonst

Maja Östebro

Kandidat Smyckekonst

Nihan Aycan

Master Smyckekonst

Oskar Summerton

Master Smyckekonst

Staffan Jonsson

Master Smyckekonst

Lotta Snijder

Kandidat Smyckekonst