skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Sophie Forsgren

Be kind to me

Centralt för arbetet är den globala uppvärmningen och förstörelsen av naturen. Sophie Forsgren har fotograferat växtligheten i skogar och parker för att sedan värma upp den fotografiska filmen för att på så vis manipulera, omforma och förstöra originalmotivet. Förstörelsen av ursprungsfotografiet blir en metafor för hur förstörelsen av naturen har förödande konsekvenser.

Verket presenteras som en installation med ljuslådor och en diaprojektor. Ovanpå ljuslådorna placeras de uppvärmda fotografierna i petriskålar, tillsammans med ett förstoringsglas.

Ur diaprojektorn projiceras de förstörda diabilderna på väggen.

 

ugotphotography.se/be-kind-to-me

Forsgren.sophie@gmail.com