skip to Main Content

Textil-Kropp-Rum

Kandidat

I en tid av fysisk distansering och begränsad tillgång till verkstäder, där handledning och examinationer skett på distans via videokonferensverktyg på datorn, har årets avgångsstudenter på kandidatprogrammet TextilKroppRum, HDKValand Steneby, utvecklat sina examensarbeten. Det har krävts anpassningar, omarbetningar och stora doser självdisciplin. Som professor och examinator har jag imponerats av studenternas handlingskraft, hur väl de löst uppgiften under rådande omständigheter och hur motgångar bearbetats till konstruktiva lösningar. Skolans välutrustade lokaler har periodvis bytts mot ett köksbord, grannens övergivna garage eller ödsliga platser.  

Studenternas arbeten innefattar en stor bredd inom det textila fältet, som sträcker sig från installationer, textila objekt och performativa uttryck. Bland årets examensarbeten ryms bl.a. platsspecifika installationer där textila tekniker används för att bearbeta i naturen tillgängliga material och platser; att konstnärligt undersöka en port, en öppning; samt utforskandet av det ovissa som strategi i en konstnärlig gestaltning. En student har arbetat med att sammanställa fragment av text, textil och objekt – i installation, bild och i en publikation, medan en annan student har fokuserat på gestaltande av textila objekt utifrån en fascination för det okända. Att utveckla narrativ i relation till textil kunskap och textila arv är ett annat exempel, liksom projicerande och gestaltande av kropp och vilka kroppsliga uttryck och erfarenheter som ryms i en sådan projektion. 

Textil är så taktilt, när jag ser studenternas arbete vill jag ta och känna. Jag vill komma nära, uppfatta storlek och tygets struktur, förstå konstruktionen, uppleva i relation till min egen kropp och ta del av alla aspekter av gestaltningen. Det kan vi inte nu. Vi får istället ta del av studenternas arbete i ett digitalt format, via text och bild. En begränsning, samtidigt som verken är tillgängliga var vi än befinner oss – en möjlighet att se studenternas arbeten flera gånger om – och förhoppningsvis når verken med det också en ny och större publik. 

Läs – titta – njut! 

Dela! 

Maja Gunn, professor 

Läs mer om kandidatprogrammet TextilKroppRum: hdk-valand.gu.se/utbildning/kandidatprogram/textil-kropp-rum-180hp

 

Master

We are pleased to present the exam work from the Master Program in Applied Art and Design from HDK-Valand Steneby.  The Master Program is composed of three specializations: Metal Art, Textile-Body-Space and Wood Oriented Furniture Design.  

The work represents the culmination of two years of investigation and is the result of the students’ individual inquiries into a range of explorations. The students represented in this exhibition come from diverse cultural and aesthetic backgrounds and bring an equally broad range of questions to their work.  We see inquiries related to materiality, process, form, behavior and perception. We see questions related to how to and what if.  We are asked and challenged in our perception and experiences of objects and ideas. We are presented with where they are now in their investigations.  We wish to extend our sincere congratulations to them! 

Jeff Kaller, Program Director – Applied Art and Design 

Läs mer om maserprogrammet i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum: hdk-valand.gu.se/utbildning/master–och-magisterprogram/master-textil-kropp-rum-120hp

Steneby Tillämpad konst och formgivnings masterhemsida:www.material-matters.org

Helena Pernow

Master Textil-Kropp-Rum

Fredrika Holmberg

Kandidat Textil-Kropp-Rum

Jennifer Caneva

Kandidat Textil-Kropp-Rum

Emilia Elfvik

Master Textil-Kropp-Rum

Maja Nederman

Kandidat Textil-Kropp-Rum

Tove Starfelt

Kandidat Textil-Kropp-Rum

Elin Samuelsson

Kandidat Textil-Kropp-Rum

Alva Noreen

Kandidat Textil-Kropp-Rum

Linus Brodén

Master Textil-Kropp-Rum

Linnea Dalstrand

Kandidat Textil-Kropp-Rum